Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Norsk Målungdom

Angell, Svein Ivar

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-23

Av i alt 506 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
564723aksjonsretta9
564697datalæreverk1
564734disiplinærtiltak2
564708eittspråksituasjon1
564695eittspråkslina2
564700elevorganisasjonane10
564746ferdigtogne1
564699geriljaaksjonane1
564713grunntilfanget1
564750hanto10
564748hesthammar1
564736høgnorskfraksjonen1
564718ikkjearbeidande1
564701institusjonalisera4
564731intellektualismen4
564710kulturhegemoniet2
564749lekmannskristendomen7
564738medlemsflokken10
564743målmenneske6
564716mønsterformprinsippet7
564709nasjonsdanningsprosjektet1
564707nasjonsdanningssyn1
564706nasjonsdanningssynet1
564740nasjonssyn3
564741nasjonssynet1
564717normeringsprinsippet1
564702parallellitetskravet3
564724parallellitetsprinsippet1
564698parallellitetspåbodet2
564715puristiske21
564730sementerande3
564747senterpartiordføraren5
564735sentralis1
564739skjemamarxistiske1
564719snyltande6
564728spliden19
564720stormengda9
564729studentilværet1
564744studentmållaga13
564705talemålsvariantar7
564704tiltakspunkt5
564732tuftordskiftet1
564714voksterlover3
564721åndsfellar1