Norsk Ordbok 2014 layout  

K.HalseØstbyeNK: Norsk kringkastingshistorie

Halse, Ketil Jarl og Østby, Helge

Det Norske Samlaget, Oslo 2003

Av i alt 8195 ordformer var 1578 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
548524aandssfæres1
548520aandsvirksomhet1
547802aandsværk1
547929abonnementsavgift9
548605administrasjonsordninga5
548614akkumulatorbatteri5
548108aksjeteikning17
548148aksjeteikninga8
548327aktualitetane2
548450aktualitetspostar1
548325aktualitetsstoffet1
548338aktualitetstenesta1
549137allmennkringkastingsinstitusjon1
549125allmennkringkastingsinstitusjonane1
549134allmennkringkastingsinstitusjonar1
549133allmennkringkastingskanalane3
548921allmennkringkastingslinja1
549119allmennkringkastingsmonopol1
548733allmennkringkastingsselskap3
549130allmennkringkastingsselskapa3
548642allsidighet10
548321almenheten8
548979altern4
548273amatørpianist1
549016andaktene6
547826ankomsttider2
548878anleggsbudsjetta1
549302annonsepris2
548121annonseringar1
548886anodebatteri1
548041anstille3
548034antenneløysingar1
549272antikirkelig1
547874apparater22
548172apparatprodusentane2
549142apparatur10
548476aprobasjon1
548021arbeidarkonfliktar1
547999arbeidarrevolusjon2
548682arbeiderhustru1
548004authentic3
549121avgjerdsorgana4
548298avisnyheiter2
548553avisorganisasjonane5
549202avistrykk8
549312avspelinga7
548714avspelingsutstyr3
548464avveiet2
549317balalajka1
547998baldwins1
549038barneandakter1
549035barneprogramma7
548701barnetimens1
547891barnouw2
548881batterimottakarar1
548218bedømmende2
548173befolkningskonsentrasjonar5
548557befolkningslag2
547870befordring7
548815begravelsestoner1
548506begrunnede3
548965behøvde24
548491belærende17
548160bemidlede5
547837berebølgjer1
548745beredskapsplanar60
548231bergensdistriktet7
548702bergensprogrammet47
548564betenkeligheter30
549053bilderikt2
549000biletband4
549001biletbanda1
549152biletoppløysing2
549291bilimporten8
549201billedkvalitet3
549199billedkvaliteten1
549048bislet42
548554bladeierforening1
549010bler79
549310blyverket9
547908bogstavelig2
549203boktrykk6
548022bolsjevikfrykta2
549097bomholt1
548579bondepartiregjering1
548071bordmottakar1
548009branston1
548395bratsjist7
548140brever7
548247bridgeprogram1
547902broadcast6
548102broadcastingsaken1
548045broadcastingstjeneste2
547990brute5
549340budsj1
548673byggande9
548872bygningsmateriale19
548164byråer6
549019båndkopiering1
547845bølgjelengder14
547824børshandel2
547968careful7
547903catching2
548118centrene1
547896chelmsford4
547935circumstances2
548421clasen1
547969consideration6
548419crisell1
548303dagsnyheter1
549044dagsnyttavdelinga3
549052dagsnyttmedarbeidaren1
548468damark1
548227delaktiggjøre1
549329derudover2
548732detaljinnblanding1
548639diktatet4
548380dingane1
547848direkteformidla1
548463disposisjoner34
548226distrikters1
549025djevelskheter1
548319domaas26
547945domsavgjerda5
547910dreves5
548479driftslederen1
549325dårligt13
548437dödsdansen4
548676edruskapsarbeid2
548518efterplapreren1
548519eftersnakker1
548332eggepriser1
549082einskapslinja1
547916ejede2
548831ekspansjonsperiode2
548307ekstrautgåvene2
547855ekstrautgåver1
548054electrics1
549158enkeltsatsinga5
549009ensem1
547993established6
549222estimata26
548857etterkrigsåret1
548629ettermiddagskonserten1
548628ettermiddagsprogrammet1
548374ettertider1
549236eurovisjonen1
548372fagforbrytere1
548582fagskolekomiteen1
547807faraday4
549271fascistpropaganda1
547953fcc4
549028feldborg21
548735fellesmarkeringar1
548543fellesopplevingar3
548873ferdiggjeringa10
547833fessenden2
548113festpreget2
548104filmcentral5
548376finalistlaget1
548177finansieringsform11
548181finansieringsforma9
548179finansieringsordninga73
548617finnmarkssendaren2
548163firmaer61
549168fjernsynsmottakar6
548384fjernsynsoverføringane4
549170fjernsynsplanlegginga1
549184fjernsynssendarane1
549174fjernsynssendarar4
549149fjernsynssendaren1
549145fjernsynsstart2
549162fjernsynsutbygging1
549173fjernsynsutbygginga5
549215fjernsynsutgreiinga1
549165fjernsynsutval1
549166fjernsynsutvalet1
549190fjernsynsutvalets1
548837fleirkanalsystem1
549333flertalsønsker1
548751flyalarm12
549335folkeligt10
548609folkemottakar1
548901folkemottakarar1
548896folkemottakaren2
548119folkeoplysning14
548159folkeoplysningen7
548526folkeoplysnings1
548161folkeopplysningens5
548734folkeopplysningsideologien1
548926folkeopplysningslinja1
549154folkeopplysningsmedium1
548674folkeopplysningsorganisasjonane1
548158folkeopplysningsperspektivet1
548225folkerikere1
548578foranledige11
548446forbodsvedtaket5
548689foredragsseriar1
548312forestår4
548510forfegte1
548939forh17
548130forinnen2
548916forlydender1
549228fornyingsfondet1
548715forsterkaren12
548098forsøkssendingane1
549216forsøkssendingar1
549196forsøkssendingene1
549040fortellere5
548999franskundervisning2
547801fravriste3
547941frekvensblokkene1
547838frekvensbruken3
547970frekvensmangel1
547942frekvensområdet3
547865frekvensskalaen1
547839frekvensspekteret9
548534fremførelser2
548352fremkalt6
549270fremkalte3
548989frigivinga13
547986fryktreaksjonar3
549327fuldstændigt18
548199førehandsgodkjenning39
548205førehandskontroll48
548200førehandssensur13
549255førehandssensurerte1
548962føremiddagsprogrammet2
549105gallupundersøking2
549109gallupundersøkinga1
549096gallupundersøkingar2
549323geiger3
548318giverholt13
548216gjennemførelsen15
549117gjennomsnittskonsumet3
547939governement1
547959gpo3
548700grammofonkåseria1
548408grammofonmusikken3
547996gruveeigarar2
547797guglielmo2
548122hallomann11
548693hallomannen9
548694hallomennene3
548691hallotenesta1
548761hamarsendaren1
548202handelsdepartementets9
549249handelsepartementet1
549285handlingsvilje4
548440hartenstein33
548978haustingsarbeidet1
547827havsnød8
548443helsingsdelen1
549138helvetesdebatten3
547879hemmeligholdelse2
549026hese17
547803hh42
548064hobbies1
548435hoffmannstahls1
548137holmenkollrenna9
548100holmvang2
548337honnørbrygga6
547944hoovers2
548411hovedstadens48
548565hovedstadspressen3
548568hovedstasjon1
548606hovudinntektskjeldene3
548670hovudprin1
547836hovudtelefonar13
548678husmortimar1
548080hylere1
548802håndskrevne11
548750hærtatt7
548623høgfrekvenskanalar2
547831høgtalarteknologien1
548508høisetet1
549338højnelse1
549260hørespill13
549259høyrespelstudioet1
548368iakttagelser2
547853iceberg1
549067idrettssendingar1
548007impartial1
549223importrestriksjonar20
548427indledet19
548527indstillede5
547810induksjon21
547787industristriinteresser1
548150initiativgruppa3
549311innannonsere2
548110innbydernes1
548824inndraginga21
548794inngi7
548115innhaldsleverandør3
548404innheldt14
548445innpassing9
549006innsettinga3
548415innstillet12
549266inntektskilde22
547994institutions9
548473interessegruppedominerte1
548097interessentgruppa1
547934interest12
547958interferensproblem3
548003interruption2
548664intitusjoner1
549124iverksettar2
548593januarvedtaket1
549319jauert1
548436jedermann1
548619joiking5
548414jordbunn1
547923jønson4
547840kabeltelefon1
547841kabeltelegrafi1
547863kabeltelegrafien2
547816kabeltelegraflinjene1
549290kalenderåret82
547781kallesignalet2
548354kammersanger1
548843kapitulasjonserklæringen1
547782kdka4
548246kipervikgata1
549054kirkvåg4
548147klarlagde20
549024knitret3
548242kolkornsmikrofon1
548573komitébehandlinga10
548675kommunalkunnskap2
549295konflikttema6
548400konsertframføringar3
548055konsesjonsordning24
548155konsesjonspapira2
548092konsesjonsperiode19
548165konsesjonsreglane21
548478konsultativt8
548221kontaktorgan17
548754kontinuerlige13
548849kontorplasser1
548905kontrollbord1
548931kontrollromsteknikken1
548904kontruert1
548103korrespondanceskole2
548889kortbølgje2
548891kortbølgjesendar1
549292kortbølgjesendaren1
548893kortbølgjesendingane2
548783kortbølgjesendingar4
547864kortbølgjespekteret1
549157kraftlinjesendarar1
547859krattenmaker4
548830krigsperioden7
548339kriminalsakene7
549020kringkastere4
548844kringkastet9
548681kringkastingas2
548229kringkastingens13
548746kringkastingsanlegga1
548576kringkastingsarbeid1
548146kringkastingsarbeidet3
548233kringkastingselskap3
547776kringkastingselskapet58
548167kringkastingselskapets9
548042kringkastingselskaps1
548874kringkastingsformål2
548833kringkastingshistoria2
548729kringkastingshus2
548721kringkastingshuset19
548334kringkastingsjournalistikk2
547963kringkastingskomiteen2
548030kringkastingskomité1
547931kringkastingskonsesjonane2
548847kringkastingsledelsen1
548589kringkastingslov3
548599kringkastingslova99
547792kringkastingsmediet2
549098kringkastingsmøte3
548827kringkastingsnettet5
547785kringkastingsordninga5
548499kringkastingsordningane1
548590kringkastingsorganisasjon2
548412kringkastingsprogram10
548329kringkastingsprogramma1
548502kringkastingsredaksjon1
548588kringkastingssaka2
549227kringkastingssaker1
547784kringkastingsselskap22
548270kringkastingsselskapa11
548040kringkastingsselskapet20
548341kringkastingsselskapets1
548168kringkastingssendinga1
548919kringkastingssjefstillinga1
548550kringkastingsspørsmål7
548131kringkastingsstasjon5
549017kringkastingsstasjonar6
548250kringkastingstasjon1
548175kringkastingstilbodet3
548224kringkastingstjeneste1
547885kringkastingsverksemd2
548539kringkastingsverksemda10
548090kringkastingsvirksomhet3
548654kronikør6
549136kroningsseremoniar1
548075krystallmottakar2
548348krævet11
549336kulturfremskridt1
548116kulturmedium4
548536kulturoppgaver3
549331kulturpolitik1
549339kulturstade1
548360kulturstrømninger1
549194kulturutgreiing2
549007kunnskapsbehova2
549002kvalitetsmål17
548393kvalitetsstandardar6
548632kveldsnyheitene2
548248kveldsprogrammet3
547915kvinderøster1
548032kyndige43
548581kystfartskomiteen1
547830kyststasjonar2
549268kåserier4
548350kåseriserien1
547815laboratorieveggane1
549161lambertsetersendaren1
548073lampemottakar1
548331landbrukspriser2
548890langbølgje2
549350langbølgjebanda1
549159langbølgjesendar1
549207langbølgjesendingar1
548317langvarigste3
549114laurdagsunderhaldninga6
548710lausslepte7
549103lazarsfeld8
549003legebulletengar1
548915leiingsstruktur1
547888lichty1
548001likely2
549049linjekapasitet16
549188linkstasjonar1
548864lisensbetalande3
548880lisensbetalarane20
548070lisensbetalarar18
548254lisensbetaling1
548178lisensbetalinga2
547844lisensordning2
548951lisensutviklinga1
547901listeners1
549011listepop9
549076lokalprogramma2
549079lokalprogrammet1
547876lovbestemmelse5
547927lovbestemte66
548929lovsak7
547843lovvedtak79
548081luksusprega6
548718lydbord1
548717lydkjelde11
547780lydradiostasjonen1
549253lyttarforeiningar1
548953lyttarforhold1
548396lyttarinteresser1
548530lyttarkrav1
548531lyttarkritikk1
548547lyttarlisens1
547928lyttarlisensar1
548494lyttarreaksjonar1
548546lyttartalet3
548483lyttarundersøking4
549303lyttarundersøkinga1
549102lyttarundersøkingar3
548533lyttarønske1
547880lytteløyve1
549324lytteravstemning1
549110lyttervaner3
549087lærarskolen25
548800løen2
548946lønsdifferensiering2
548997magasinpost1
548111mandagskvelden15
548347manøvrer3
547798marconi9
548039marconicompagni1
548099marconikompani1
547850marconis1
547822marconiselskapa1
547899marconiselskapet2
548805maskinskrevne2
547794massemediet7
547983massesamfunnet10
548769medarabeidarane2
548643meddelelsene1
548796mediebeherskelse1
548060mediehistorikaren1
548566mektigst7
547897melba3
547919melbas1
549078meldingstenesta7
549077meldingsteneste2
548631meldingstenester4
549248melling44
548838mellombølgja5
549147mellombølgje4
549156mellombølgjesendarar1
549132melodiradioen3
548620mikrofonbesøk1
548669mikrofonreportasjane1
548679mikrofonreportasjar1
548138mikrofonreportasje1
548726miksing7
548026milestone2
548911mindretalssyn2
548559misnøie12
548749mobiliseringsvarsel1
547982moderniseringsskepsis2
548790modulert2
548194monopolmedium1
548448monopolselskap6
548058monopolselskapet2
547991monopoly1
548961morgonprogrammet1
547805morseteikn1
548771motala15
547875mottagning1
547790mottakarapparat14
548093mottakarapparata2
548262mottakarforhold5
548033mottakarutstyr6
548171mottakast3
548184mottakerapparater1
549200mottakingen1
549179mottaksforhold3
548114mottaksteknikken1
549206mottatte6
548410musikkforeiningane1
548275musikkforlegger1
548129musikkoppsettet1
548416musikks2
549032musikksjanger7
548394musikktilbodet12
547813måleeininga10
549240namnekonkurransen8
548839nasjonalisere15
548835nazikontrollert1
548765nazileiaren3
548779nazistanes8
547951neccessity1
548088nickelsen10
549050niff2
549235nordvisjonen2
549239nrhf1
548296nyhei1
548324nyheitsarbeidet2
548647nyheitsavdeling1
548695nyheitsavdelinga11
548648nyheitsdekninga5
548646nyheitsformidlar4
548923nyheitsjournalisten2
548310nyheitskjelda1
548308nyheitskonkurrent1
548306nyheitsmarknaden1
547789nyheitsoppslag4
549108nyheitsprogram2
548635nyheitsprogramma4
548650nyheitsrapporteringa1
549047nyheitsreporterar2
548972nyheitssjefen1
548315nyheitsstoffet2
548295nyheitstelegram2
548309nyheitstelegramma1
548012nyheitstenesta15
548006nyheitsteneste9
548297nyheitstilbod2
548793nyhetenes2
548755nyhetsbulletiner1
549265nyhetsformidlingen2
548641nyhetskilder1
548971nyhetssendingene12
548756nyhetssendinger11
548320nyhetstjeneste3
549089nynorskgrupperingar1
549135nyttårstalane4
547867nødmeldingar5
548358nøitralitet3
548644nøitralt3
547954nøkkelomgrepet6
548768okkupasjonstyresmaktene1
548272olympiaturner1
548705olympiaåret1
549276omkopling2
549277omkoplinga3
548625omkoplingar2
548521omrammet1
548812omvikdalen20
548276operakonsulent1
549332opfyldelse3
548346ophevede1
548432oplæsning7
549257opningstalar3
548143oppfanget3
548126opplysningsstoff2
547984opplæringsprosjekt5
547987opplæringsprosjektet7
548914oppnemnast58
548029opportunities5
548720opptakseining1
548406opptaksteknikk3
548728opptaksteknikkane1
548842opptaksutstyr11
548268opptredendes1
548106oprettelse17
548498opstigning3
548537opstigningen3
548208opsætning1
548353optre2
549066ordnære3
548630orkesterkonserten1
548484orkesterkonserter1
549013orkestermusikken4
549309orkesterverka3
548223osloselskapet4
548758oslosendaren1
548136oslostasjonen1
548422oslotone1
547973ought2
549263overenskomst37
549275overføringslinja6
549273overintellektuelt1
548466oversiktsprogram1
549037oxfordrørsla9
548516paavirke5
548002panic5
548662partipresentasjonar1
548361partitagen1
548402pergolese1
549129piratradioar1
547884piratsendingar1
548215planleggelsen1
549210planleggingsdokument2
548291planleggingstid3
549337planmæssig10
549313platenummer1
548686plateslagerar1
548480pligtig18
548357pliktbundne1
548198pogrammet1
548467politikkforbodet2
548495popularitetsjakt4
548423populæreste1
548385porsum2
547976postmaster2
547972potential5
547860powe4
548023precarious1
548571pressedominert1
548300pressenyheter1
548455presseoversikter1
548937prestisjemessig5
548195privatkapitalens1
548985proamerikanske1
549075produksjonsoppgåver2
549281programarkiv1
548285programavdeling2
548913programavdelinga6
548219programavdelingen1
548266programfolka1
549090programfolkene1
548271programforventningar1
548288programidear2
548255programinnhaldet6
548969programkategoriar12
548186programkontroll1
548496programledelsen1
549084programlinje1
549326programlægning1
548201programmedarbeidarane11
548452programmedarbeidarar3
549099programmedarbeidaren2
548207programmernes1
548544programmålsettingane1
549254programopplegg11
548286programoppsett1
548541programoppsetta1
548403programoppsettet3
548260programoverføringa1
549232programoverføringslinje1
549218programoverføringslinjer1
548123programplanane3
548528programplanar4
548210programpliktene2
547979programpolitikken8
548453programpolitisk2
547930programpolitiske3
549322programpostene2
548259programproduksjonen7
548832programprodusent3
548187programråd9
548371programrådsmedlem2
549301programsekretariatet3
548784programsekretærane1
548280programsekretæren1
548279programsekretærstillinga1
548561programselskap2
548725programsjangeren1
548282programsjefstillinga2
548409programskjemaet3
548482programspørsmål5
548633programstillingane2
548212programstoff5
548697programstoffet1
548776programteknikarane2
548602programteknikk2
548585programtenesta9
548542programtenkinga1
548549programtilfang1
548391programtimar1
549071programtypane4
548289programutfordringane1
548293programutgiftene4
549209programutgreiinga4
548634programutsendinga1
548474programutvala1
548454programutvalet6
549234programutvekslinga1
548907programverksemd15
548220programvirksomheten3
548370propagandaforedrag1
548740propagandaformål2
548797propagandahistorie1
547971propagandainstrument2
548785propagandistiske3
547966property35
549205prøvebilete1
548112prøvesending5
548052prøvesendingane13
549095publikumsfrieri9
548135publikumsmagnetar5
548540publikumsmaksimering1
549094publikumsundersøkingar4
548809puljar9
547967purpose15
548109påbegyndes1
549283quist4
548364racehygiene3
549186radarsignal2
548775radioadministrasjonen1
547858radioamatørane5
547872radioamatørar4
548230radioamatørklubb1
548375radioapparater3
548048radioavdelinga2
548305radioavisen7
548076radioblad1
548105radiobransjen7
547842radiobruken1
548062radiobølge1
547804radiobølgjene6
548169radiodrifta2
548607radioekspansjonen1
548898radiofabrikk13
548902radiofabrikkar3
548096radioforbund4
548253radioforening1
548887radioforhandlarar1
548548radiofrekvensar18
549195radiohandlarar2
548061radiohistorie2
549238radiohistorisk4
548875radiohus2
548894radioindustri3
547925radioindustrien15
548241radiointeressa1
547882radiointeressene1
548037radiointeressert1
548046radiointeresserte4
548514radiojournalistene1
548515radiojournalistenes1
549229radiokartet1
549246radioklubbane1
549244radioklubbar1
547933radiokonferansen1
548743radiokrigen2
548107radiokringkastingstasjoner1
548082radiola1
549185radiolinjenett1
549187radiolinkstasjonane1
548608radiolisensar5
548866radiolisensen2
547949radiolov1
548601radiolyttarane8
548963radiolyttinga3
547823radiomateriell7
548895radiomottakarar3
548063radiomottakere1
548763radionettet10
548736radioorganiseringa1
548389radioorkester1
548397radioorkesteret1
548485radioorkestret1
548377radiooverføring5
548383radiooverføringane3
548943radiooverført3
547961radioprodusent2
549172radioprodusentane1
548610radioprodusentar2
547886radioprodusenten2
548556radioprogramselskap1
547777radioprogramselskapet2
548741radiopropagandaen1
548488radioreferat1
548707radioreklamen4
548072radiorør3
548747radiorøra2
549245radiosaka1
548035radiosaken1
548095radioselskap2
547791radioselskapa5
548311radioselskapet3
548829radiosendarane8
549146radiosignala10
547937radiospørsmålet1
548438radioteateret23
548036radioteknikk4
547820radioteknikken6
548405radioteknologi5
547786radioteknologien3
548189radiotelefonien2
547796radiotelegrafi6
547856radiotelegrafistane4
547835radiotelegrafistar2
548545radiotettleiken1
548170radiotilbodet7
549062radiounderhaldning3
548703radiounderhaldninga1
549163radioutbygginga5
547881radioutstyr11
548053radioutstyrsprodusenten1
548591radioverksemda1
549061raioapparata1
548587realitetsavgjerd7
549111reanalysert4
548424recitationskunst1
548462redeligste2
548724redigeringsteknikkane1
547829redningstenestene8
547964regarded4
547938regulated2
547926reguleringsstyresmaktene10
547978reith11
548532reithiansk1
547981reiths6
548706reklameinntektene12
549093reklamekjøparane1
548281reklamesendingane6
548868reklamespørsmålet2
548204reklameøiemed1
549261rembrandts5
548433replikkene8
549046reportasjeavdelinga1
548841reportasjebilane1
548853reportasjebussene1
549063reportasjeoppgåver1
549175restdekninga1
548469restriksjonene31
549068resultatteneste1
547911revler3
548517rigtighet1
549088riksmålsfolkets1
548151riksmålsvennleg1
549074riksprogram3
548604riksprogramrådet6
548600riksprogramsjef29
549328riktigt5
548056rundtelefonering2
548730råbygget12
548077salskatalogar1
547985samfunnselitar1
548511samfunnsklasses1
548522samfunnssyns1
548292sammeligning1
548214sammenslutninger12
549233samsendingar1
548501sanksjonsmekanismar1
548595sankthans47
548018scannel1
547974scannell1
548434sceneapparat1
548766scheidt10
548698schibbye4
548738sendarnett4
548552sendarnettet15
548261sendarutbygging1
548836sendarutbygginga2
548258sendarutstyret1
547956sendeløyve3
548290sendenett4
547962sendenettet14
549118sendepausane1
548960sendepausar1
548190sendeprivileg1
548503sendeprivilega1
548850sendernettet2
549197senderrom1
547778sendeselskap6
548180sendeselskapa1
547932sendeselskapet1
548459sendeskjema7
548624sendestaden4
548091sendestasjonane2
548174sendestasjonar1
547946sendestyrke3
548079sendestøy1
548930sendeteknikken1
547947sendetider6
548387sendetimane1
547893sendeutstyr6
548757sendingen37
548562sensasjonstrang1
548342sensationell1
549252sensureringsrolle1
548477sensurinteresser1
548222sensurorgan4
548278sidestillinga2
547854sinking9
548671sipp2
549029sissners1
548078sjølvbyggarar1
548486sketcher1
547909skibe17
548141skienes1
549055skikonkurransane1
549043skipper´n1
547819skipsfartsnasjonen1
547846skipsinteresser1
548263skoe19
548444skolekringkasting3
548692skolekringkastinga1
548213skolemann6
549211skoleprogram2
548044skottun2
548523skranker10
549169skrivebordsplanlegging1
547912skær4
547914skønneste2
548722skøytast13
548431slynget15
548538smaksstandardar1
548512specielle15
548314spesialteneste5
548964spitordet1
548381sportsoverføringane1
549064sportsresultat7
548176spreittbygde2
549030spørjeprogram4
549060squaw36
548010stafford7
548133stasjons1
549167stasjonsstyrar2
548500statsetablerte1
548668statsovertakinga1
548658statsradiofonien5
548846stemningsrapporter3
548182stempelavgift14
548185stempelavgifta4
548489stevner67
549160storsendaren1
548998stortingsdebattar1
548458stortingskronikkane2
549286stortingsperiodane1
548612straumnett14
548615straumtilførsel10
548013streikedagen1
547995streikekonflikt1
548017streikekonflikten2
548834studiobygg1
548950studiokapasitet1
548265studioteknikarane2
548935studioteknikk1
548828studioutstyret3
548570styremeldem1
548016surpassed1
548243sveivegrammofon7
549314systerselskapet3
549120særavgift9
548792særhensyn1
548922søkarar82
548814sørgemarsj1
548813sørgjeprosesjon1
548382taleprogram5
548355talere25
549315talongen1
548897tandbergs11
547921teknikens9
548622telefonleidningar4
549220telefonoverføring1
547883telefonperspektivet1
549091telefonprotester1
549182telefonutbygginga2
548101telefunken3
548050telegrafbygningen6
548086telegrafdirektør11
548232telegrafdirektøren12
547818telegrafere24
547868telegraferingsapparat1
547793telegrafi8
549243telegrafien2
547795telegrafiens1
547869telegrafilova3
548267telegrafkomité1
549282telegrafkoret1
547878telegrafkorrespondansens1
547871telegraflinjer4
547873telegrafperspektiv1
547862telegrafselskap4
547851telegrafstasjonar4
548047telegrafstyret39
548188telegrafstyrets4
547960telegrafsystema1
548038telegrafverket70
547920telegrafverkets3
548323telegramtenesta2
548328telegramtenester2
548933televerktilsett1
548804tettskrevne1
548024throughout4
548996tidagarsperiode3
548569tildegare3
548183tillatelsesbevis1
548912tilsettast7
548367tilskuers1
549334tilstræbe1
549065tipperesultata1
548753tirsdagen26
548142tjærnet1
549296toleiarmodellen1
548507toleransens3
547918tonede1
547889topping13
548955topptalet1
548237torvgate2
548859totalbudsjettet41
547922traadløs1
547788traadløse4
548884transistorradioar3
548418treplattingar1
548252trondheimssendaren1
549231tryvannsendaren1
548049tryvannshøiden1
549198tryvass1
548401tsjajkovskij5
547997tuc3
549083tvangsintegrere1
548228tyntbefolkede1
548719tyskprodusert5
548683ubemerkethet1
548211udmerkede5
548481udvalgets1
548848uhindret21
547849ulukkeshendinge1
547857ulukkesmeldinga1
548475undergitt29
549106underhaldningsmusikk16
549008underholdningsmusikk2
548132underholdningsøiemed1
548968underkategoriar8
548157underretningsøiemed2
548162undervisningens6
548442undervisningsprogram20
548217undervisningsprogramma5
548567undgåes2
549131ungdomskanalar1
548690ungdomslagsmøte4
549126ungdomsprogramma7
548704ungdomstimen1
549141uomvende3
547917upaavirket4
548139utallighet1
549018utannonsering2
548988utanriksdekninga6
548457utanrikskronikkar2
548982utanrikskronikken1
548363utanrikskronikør5
548655utanrikskronikørar1
548651utanrikskronikøren1
548447utbre5
549112utenrikskronikk1
548981utenrikskronikken1
548203utestengast3
548574utgreiingsutval11
548505utiltalende1
548613utsalsprisen31
548302utsendelse17
548192utsendelsen17
548124utsendes1
548586utsettingsforslaget3
547906uvejrsnat1
548752vaktrapporten1
548657valforedrag19
548663valforedraga4
548449valkampdekninga6
548660valsendingane7
548659valsendingar6
547965valuable1
548330valutakurser6
549171valutamessige3
548870valutavurderingar1
549148varberre1
548333varenotering1
547825varslingstenester1
549100vekselvirkningen1
548525velbegrundet1
548117veltalenhet7
549107verbalprogramma1
549042vestlys26
548239vidareformidling27
548759vigrasendaren4
548575vigstadutvalet3
548563virksomhets1
547907voldsomhed9
548885volts12
548028welcoming1
547957wellbehaved1
547887westinghouse3
548947wildhagen10
549242wireless15
548558ydelse2
548770ålesundsendaren1
549256åpningsdatoen1
548851åpningstale16
548461øiekast3
548196øiemed16
548909økonomiforvaltninga21
548640øksenvad1
548584ørud3
548906øvensen1