Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Intellektuell implosjon

Nyre, Lars

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-19

Av i alt 498 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
544014brügger1
543996bygdefanatikar1
544028egostyrt1
544027ekspertområde1
544039estetisert5
544016flinkheita2
544041forbruka21
544015fordunklande1
544032fordunklar2
544031forklaringsidealet1
544030fridomstanke1
544042frisetjande1
544005heroldane2
544006idealmenneske3
544023identitetsforvirringa2
544013kampe25
543995kanonade9
544046kjempehøgt8
544038kjendissystemet1
544012kompetence6
544043konsumentliv1
544045konsumentlivet1
544020kulturforklaringsregimet1
544002kulturkonjunkturane1
544022kulturskapinga3
544034kunnskapsregimet1
544048legitimeringsprosessane1
544021livsrommet3
544036marknadslogiske1
544033marknadsregulert1
544017matematikarane4
544003mystifikasjonar2
544050mystifikasjonen8
544004mystifiserte3
544018notidslivet1
544009nyres19
543999nødvendigheiter2
544008opportunismens1
544007permanens9
544025respektabiliteten2
544044ressursforholda1
544047samfunnshandlingar1
544000samtidsopportunisme9
543997samtidsopportunismen12
544037samtidsverdiane1
544010sjablongaktige1
544040stillingstaking3
544051tankeeksperimentet5
544019utdanningsregime1
543998velferdspermisjon12
544035veljing3