Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Å kor einsam ho sit 1

Hompland, Andreas

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-19

Av i alt 243 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
543590audmjukast5
543599belgtråkkaren1
543593blokkuavhengig2
543598finansdebatt2
543594fleirtalsuavhengig1
543595fyrstens6
543596jubelsong5
543591medgjerlig2