Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Reform 94 og den vidaregåande skulen

Gjerdåker, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-18

Av i alt 293 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
543373daglegverda3
543372daningsideala2
543360grunnkursnivå2
543369kunnande4
543359kursskipnaden1
543353kvantifiserast6
543361lagarbeid30
543371lokaliseringsspørsmål10
543352målstyrande1
543368oppflisinga1
543356opplæringsfunksjonærar2
543374skulekulturen2
543357styringsdokumenta19
543354tilpassingspress3
543350undervisningsteknologien2
543351utdanningsteknologien19
543355vanmektige3
543365yrkesrettast2
543364ålmennfaga1
543363ålmennfagdelen1