Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1999: Postmoderne krigføring

Fossen, Erling

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-18

Av i alt 1112 ordformer var 213 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
543339aktiverast12
543194albrechtsens1
543140avskjære7
543322baseanleggene1
543147beundraren4
543220bilegge6
543306billion33
543136bipolære2
543297boreplattformene2
543181borgerorganisasjoner1
543269brannsløkkjarar5
543211brief4
543255budsjettkrone7
543343bygningsteneste3
543318chinatowns1
543217choices3
543278cjtf3
543279combined17
543240concerning11
543286coordinated9
543213degrade1
543195delstater39
543164deterritorialisert1
543209drastically1
543190eksemplifiserast5
543187eksponentialt1
543219entities2
543241especially4
543249etnisitetar1
543260etterretningstjeneste28
543280eurocorps1
543281euroforce1
543207events17
543203familiestorleiken1
543344fbt1
543320finansekspertar3
543345fjellanlegg9
543224flyktningestrømmer1
543248forbrytarsyndikata1
543182forbryterkarteller1
543180forretningsforetak2
543347forsvarsdebatten1
543317forsvarsgren1
543314forsvarskomponenter1
543325forsvarspengane1
543263forsvarsplanleggingen2
543275forsvarsstyrkane1
543141forsyningslinjene5
543230fredstryggjande190
543298gassinstallasjonane1
543167globaliseringseksperten1
543229grensetilhøve1
543186guehenno2
543236haitioperasjonen1
543154hegemonisystem2
543311helikopterkjøp1
543313helikoptrenes1
543290hercules45
543293hjelpepersonell31
543348hovedretningslinjer2
543265hovedutfordringen13
543152hovudmodellar3
543188hovudtrusselen1
543161identitiv2
543172informasjonskapitalismen2
543169informationalism4
543214inhabitants2
543316innfasing51
543257innrettingen1
543341invasjonsåtak1
543193kad1
543307kamphelikoptra1
543337kanonføde8
543151kjølberg14
543178kjøllbergs1
543303kolombianske3
543157konsertsystem1
543267krigsdugleik1
543274krigsdugleiken1
543270krigsfaren13
543272krigshissar1
543148krigsteoretiske1
543149krigsteori1
543273krigsvernebuing1
543200luttwak4
543156maktbalansesystem2
543184makthierarkier1
543170maktmaksimering1
543159maktpolen1
543160maktressurser1
543163maktteori1
543201mammaisme1
543308manøvreringsdugande1
543346manøvreringsforsvar1
543191manøvreringsproblem1
543222masseødeleggelsesvåpen22
543185militærmakten5
543225miljøkatastrofer3
543246minerala46
543198minimert10
543340minimumsdrifta1
543155multipolære1
543259myndighetsutøvelse25
543309narkohovudkvarter1
543319narkotikaomsetjinga2
543216narrow9
543166naudsynet2
543296nervesenter4
543173nettverksmetafor1
543183nettverksmodellen6
543288nordcaps10
543305nukleært2
543327oblastane2
543239orientation1
543245overfolking8
543243overpopulation2
543223overutnyttelse1
543254overvakingspost1
543287personellintensive1
543299petroleumsinnretningane1
543252polititenestemaktene1
543304posses2
543247prisutvikling38
543171profittmaksimering10
543284readiness7
543238recommendations5
543262redningstjeneste16
543210relatively8
543205ryddighet7
543215significantly1
543150sikkerhetspolitisk12
543261sikkerhetstjeneste166
543227sipri24
543271sjirinovskij1
543145skibotndalen7
543268skyldnadene135
543196soknestyre4
543212span16
543176stabsskole5
543221staters18
543168statism2
543199statsøkonomiane1
543189storkrigsscenarioet1
543312stridshelikoptre2
543336stridsoppdrag1
543323styrkenes11
543266styrkestruktur5
543329styrketilhøvet13
543250synergieffektane6
543342sysselsetjingsårsaker1
543330tallmessig4
543244task55
543295teknologifiseringa1
543258territorialforsvar3
543165territorialiserte1
543208threatens3
543175tjøstheim8
543291transportfly62
543251transportnettverka1
543204tryggingsomgrepet11
543226tryggingstruslane3
543331tryggingstruslar4
543332tryggingstrusselen2
543292tvangsutskrivast1
543326underbyggjast13
543242underdeveloped2
543162underlegenhet2
543146unipolær1
543153unipolære1
543158unipolært1
543256upårekna3
543139utbåtstyrker1
543300vernebuingssystemet3
543334vernepliktsdebatten2
543277veu35
543264viderutvikle1
543315vurderingene40
543302yakuzaen1
543335øremerket37