Norsk Ordbok 2014 layout  

L.Salv.Rep.JE: Jobbe med etikk

Leer-Salvesen, Paul og Repstad, Kari

Det Norske Samlaget, Oslo 2003

Av i alt 2564 ordformer var 173 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
536528allmenndanna2
536511allmennfaga8
536535allmennfagtradisjonen1
536525allmennkunnskapar3
536590analysemodellen4
536522arbeidsevner1
536526arbeidsvanar6
536547arbeidsøktene14
536591argumentlister1
536650autoritetsskepsis2
536606avgiftsmoral1
536550avlevering25
536566bakarlærlingen2
536619bevisstgjer4
536616bevisstgjerast5
536614bransjeforeining7
536596casedrøftingar1
536598caseoppgåver1
536622cases8
536549datautskrift1
536583diskusjonens1
536589diskusjonsinnlegg1
536584ekstrapausar1
536508erfaringsbaserte10
536510erfaringsoverføring13
536629ergonomimål1
536630ernæringplanleggje1
536652etikklærar1
536480etikkomgrepet1
536479etikkundervisning9
536643etikkundervisninga7
536533fellesfag16
536494formannstankegang1
536495formannstypen1
536555formådde5
536605forretningsskikk52
536620framgangmåten2
536572gjennomtenking22
536520gymnaslova2
536524handverkslova12
536628helsearbeidarbeidstakarar1
536560henetes1
536504hovudtradisjonane3
536488hovudtradisjonen2
536637humanbiologiskjelettet1
536563hverdagskveld1
536632hygienemiljøhygienemål1
536514håndverkerforeningen1
536502ikjke15
536523industritradisjonen2
536642innkallingmål1
536594kjekkas12
536561kjellertrappa1
536564kjørboe3
536581klassesamtalen1
536651klassestemninga1
536482klausens1
536574konsekvensetikk4
536593kundebehandlar11
536512kunnskapssyna1
536540kvinneoppgåver1
536487kyrkjespråket5
536489laugsvesenet4
536499legjge1
536588lesskap1
536483lærarsentrert1
536559læregutts1
536529lærekandidatane23
536568læreplanfesta2
536557læreåret3
536503lærlingordninga9
536541mangfelte23
536639matematikkbruk1
536517materialiter1
536648medrådande1
536527meiningssøkjande2
536490meisterlære1
536545meisterlærepedagogikken2
536493meisterlæringa1
536544meisterrolle1
536551mesterens7
536485metallspon3
536607miljøforhold36
536579minidialog2
536647minoritetsreligionar1
536556morfei1
536638musklanemål1
536644naturutnytting1
536615nettbruk30
536486ningsideala1
536641norskdebatt1
536604næringslivsorganisasjonar9
536608nødsignal9
536532opplæringsplanane2
536649ordstyrarrolla1
536515paalegger1
536603perspektivutvidingane1
536602perspektivutvidingar1
536601pleieordningar1
536573pliktetikk6
536567pliktetisk5
536645praksisnære4
536611privatforholda1
536621problembasert4
536640problemløysingmål1
536576profesjonsetikk2
536618prosjekterfaringar2
536617prosjektgrupper12
536636psykologigrupper1
536546påstandskunnskap1
536521realskoler1
536505repstads2
536646rettleiarrolla2
536627samfunnperspektiv1
536626samfunnsbehov8
536578samtidskultur6
536592situasjonsanalysar1
536575situasjonsanalyse12
536599situasjonsframstilling1
536569situasjonsframstillingar1
536534skattemoral5
536501skiftordningar7
536481skolekulturar2
536613skolereglementet1
536600skulke15
536530sluttmålet2
536539sosialfaga7
536633sosialfagarbeidslivet1
536538sosialutdanningane5
536537spesialiseringar9
536586standpunkttaking1
536609stokkelien60
536531studieretningsfaga12
536580summegruppe1
536553svennene2
536519teknikere42
536625temasamarbeid1
536624tidsrammer11
536565trapnes1
536552travet5
536582tømrarlærar1
536562ubegrenset22
536577undervisningsform6
536595utbytterikt6
536635vaksenroller1
536558vannbæring1
536554vinternettene10
536612yrkesetisk1
536610yrkesetiske7
536513yrkesfagelevane5
536623yrkesfaglærar2
536492yrkesfagutdanningane2
536496yrkesskolane4
536518yrkesskoler4
536570yrkesutøvar32